Lineární odměřování

MERENI_unlog

Zapouzdřené lineární snímače jsou chráněny proti prachu, šponám a chladícím kapalinám a jsou ideální pro práci na obráběcích strojích.

Otevřené lineární snímače pracují bez mechanického kontaktu mezi snímací hlavou a měřítkem, nebo měřícím páskem. Typickými aplikacemi těchto snímačů jsou měřící nástroje, komparátory a jiná přesná zařízení v lineární metrologii, stejně jako výroba a měřící přístroje, například v polovodičovém průmyslu.

U inkrementálních lineárních snímačů je aktuální poloha určena počáteční hodnotou, ke které se přičítají nebo odčítají měřící kroky, nebo interpolací a počítáním signálových period. Inkrementální snímače HEIDENHAIN jsou vybaveny referenčí značkou, pře kterou musí při zapnutí stroje přejet snímací hlava pro nastavení počáteční hodnoty. Tento proces se zjednoduší a urychlí při použití referenčních značek v kódovaných vzdálenostech. 

Absolutní lineární snímače nepotřebují přejetí referenční značky, ale poskytují aktuální hodnotu ihned. Snímač přenáší absolutní hodnotu prostřednictvím rozhraní EnDat, nebo jiného seriového rozhraní.

OBJEDNÁVKU S VÁMI VYŘÍDÍME NA TEL.: +420 724 199 779

16